Stort hockeyintresse!

Johan

Örebro

En femåring som växer upp i en familj som är måttligt intresserad av ishockey och andra bollsporter. Trots detta har han av någon anledning utvecklat ett nästan obeskrivligt stort intresse för olika bollsporter och i synnerhet ishockey. Till vintern har han bestämt sig för att börja utöva sin första sport under mer organiserade former. Givetvis väljer han ishockey. Förhoppningsvis kan detta leda till att även vi föräldrar och hans syskon får upp ögonen för sporten och att det i förlängningen medför ett långt framtida engagemang från oss alla.

Vill du stötta den här ansökan? Gilla på Facebook: